Katalógy podľa tovaru

Prenosné meracie prístroje > Neelektrické veličiny > Meranie rozmerov a vzdialeností >
Posuvné meradlá

Rýchla navigácia : 

ROTEX ELEKTRO


11016551
Výrobca: Unimetra, Posuvka 160mm, 1/20, aretačná skrutka, vrátane kalibračného listu

ROTEX ELEKTRO


11016511
Výrobca: Unimetra, Posuvka 160mm, 1/20, aretačné tlačidlo, vrátane kalibračného listu

ROTEX ELEKTRO


11016611
Výrobca :Unimetra, Posuvka 160mm, 1/50, aretačné tlačidlo,vrátane kalibračného listu

ROTEX ELEKTRO


11016611
Výrobca: Unimetra, Posuvka 160mm, 1/50, aretačné tlačidlo, vrátane kalibračného listu

ROTEX ELEKTRO


DC 515
Výrobca: Lutron, digitálny, 150mm / 0,01mm, nulovanie