Katalógy podľa tovaru

Prenosné meracie prístroje > Elektrické veličiny > Ostatné meracie prístroje >
Milivoltmetre

Rýchla navigácia : 

ROTEX ELEKTRO


GVT-417B
Výrobca: GoodWill, Rozsahy: 10Hz-1MHz, 300mV-100V, -70 až +40dB, 1 kanál

ROTEX ELEKTRO


GVT 427B
Výrobca: GoodWill, ako GVT 417B, 2 kanály