O nás

Vážení obchodní priatelia,


predkladáme Vám tento materiál, aby sme Vás oboznámili s našou spoločnosťou ROTEX ELEKTRO s.r.o. a jej hlavnými aktivitami, cieľmi a plánmi do budúcnosti.

FAREBNE.jpgNaša spoločnosť sa začala venovať obchodným aktivitám v roku 1997 a naši zákazníci a klienti nás poznali pod názvom  ROTEX – Ľubomír Roháček. V prvom štádiu nášho pôsobenia na trhu sme sa stali výhradným zástupcom PPR ELEKTRO, Prachotesného prípojnicového rozvodu ( PPR ). Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme postupne rozširovali naše aktivity o ďalšie komponenty a montáž, stali sme sa zástupcom niekoľkých desiatok zahraničných firiem pre Slovensko. Spomínané rozšírenie sortimentu a činnosti firmy vyústili aj z hľadiska celoslovenského pôsobenia na trhu k založeniu  spoločnosti, ktorá začala vystupovať pod názvom ROTEX ELEKTRO s.r.o.

 V súčasnej dobe patríme medzi známe firmy v oblasti predaja elektrických a energetických zariadení, meracej a regulačnej techniky, komponentov do rozvádzačov a elektroinštalačného materiálu. Od začiatku sa zameriavame na dodávku zariadení na vysokej technologickej úrovni, o čom svedčí zastupovanie renomovaných zahraničných firiem. Našimi zákazníkmi sú firmy zo všetkých oblastí priemyslu, s ktorými máme vybudované za dobu pôsobnosti nadštandartné vzťahy, ktoré sa snažíme stále udržiavať a rozvíjať. Našim hlavným cieľom je udržať a zlepšovať pozíciu na trhu, a to hlavne zlepšovaním služieb, poradenstva, technickej podpory a požiadaviek spolupracujúcich firiem. V neposlednom rade by sme chceli spomenúť aj aktivitu v propagácii. Pravidelne sa stretávame s technikmi, projektantmi, zúčastňujeme sa seminárov a výstav. Najviac preferovanou výstavou s našou problematikou je výstava ELO SYS Trenčín, na ktorej sa každoročne stretávame s obchodnými partnermi v našom stánku.