Katalógy podľa tovaru

Prenosné meracie prístroje > Neelektrické veličiny > Meranie rozmerov a vzdialeností >
Meranie hrúbky povrchových úprav

Rýchla navigácia : 

ROTEX ELEKTRO


Minitest 70FN
Výrobca: Elektrophysic, Popis: F (oceľ) do 3000mm, N (neželez.kovy) do 2500um, zabudovaná sonda

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


Minitest 70F
Výrobca: Elektrophysic, Popis: na oceli, do 3000mm, zabudovaná sonda

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


Minitest 720 F5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: zabudovaná sonda do 5000um (možnosť voľby sondy za príplatok)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


MiniTest 720 N2.5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: zabudovaná sonda do 2500um (možnosť voľby sondy za príplatok)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


MiniTest 720 FN5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: zabudovaná sonda, F do 5000um, N do 2500um (iná sonda za príplatok)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


MiniTest 730 F5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: externá sonda do 5000um (možnosť voľby sondy za príplatok)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


MiniTest 730 N2.5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: externá sonda do 2500um (možnosť voľby sondy za príplatok)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


MiniTest 730 FN5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: externá sonda, F do 5000um, N do 2500um (iná sonda za príplatok)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


Minitest 740
Výrobca: Elektrophysic, Popis: bez sondy (výmenné sondy)

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


sonda F1,5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: pre MiniTest 740, rozsah do 1500um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


sonda F2
Výrobca: Elektophysik, Popis: pre MiniTest 740, rozsah do 2000um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


sonda F5
Výrobca: Elektophysik, Popis: pre MiniTest 740, rozsah do 5000um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


sonda F15
Výrobca: Elektophysik, Popis: pre MiniTest 740, rozsah do 15mm

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


Sonda N 0,7
Výrobca: Elektrophysic, Popis:pre MiniTest 740, rozsah do 700um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


Sonda N 2,5
Výrobca: Elektrophysic, Popis:pre MiniTest 740, rozsah do 2500um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


sonda FN1,5
Výrobca: Elektrophysic, Popis:pre MiniTest 740, F do 1500um, N do 700um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


sonda FN5
Výrobca: Elektrophysic, Popis: pre MiniTest 740, F do 5000um, N do 2500um

Rotex

[ PDF 0 MB ]

ROTEX ELEKTRO


MiniteTest 600B-F
Výrobca: Elektrophysik, na oceli, do 3000um, externá sonda

ROTEX ELEKTRO


MiniteTest 600B-N
Výrobca: Elektrophysik, neželezo, do 3000um, externá sonda

ROTEX ELEKTRO


MiniteTest 600B-FN
Výrobca: Elektrophysik, obidva materiály, do 3000um, externá sonda

ROTEX ELEKTRO


MiniteTest 600-N
Výrobca: Elektrophysik, neželezo, do 3000um, externá sonda, štatistika, RS232

ROTEX ELEKTRO


Minitest 600F
Výrobca: Elektrophysik, na oceli, do 3000um, externá sonda, štatistika, RS232

ROTEX ELEKTRO


Minitest600FN
Výrobca: Electrophysic, obidva materiály, do 3000um, externá sonda, štatistika, RS232

ROTEX ELEKTRO


QuaNIX 1200
na oceli, do 2000um

ROTEX ELEKTRO


EXACTO F
Výrobca: Electrophysic, na oceli, do 3000um, RS 232

ROTEX ELEKTRO


eXacto-F/ext.sonda
Výrobca: Electrophysic, sonda na kábli 1m

ROTEX ELEKTRO


EXACTO N
Výrobca: Electrophysic,na neželezných kovoch, do 2000um, RS 232

ROTEX ELEKTRO


eXacto-N/ext.sonda
Výrobca: Electrophysic, sonda na kábli 1m

ROTEX ELEKTRO


EXACTO FN
Výrobca: Electrophysic, obidva typy meraní, do 2000um, RS 232

ROTEX ELEKTRO


eXacto FN-ext.sonda
Výrobca: Electrophysic, sonda na kábli 1m