Katalógy podľa tovaru

Prenosné meracie prístroje > Elektrické veličiny > Spektrálne analyzátory >
Príslušenstvo pre spektrálne analyzátory

Rýchla navigácia : 

ROTEX ELEKTRO


HM 6050-2
Výrobca: Hameg, linkový impedančný stabilizátor siete, 9kHz až 30MHz

ROTEX ELEKTRO


HZ 530 - sada
Výrobca: Hameg, sondy pre meranie EMG poľa 10kHz - 1GHz; E, H, vysokoimp.