Katalógy podľa tovaru

Prenosné meracie prístroje > Elektrické veličiny > Multimetre >
Kliešťové multimetre

Rýchla navigácia : 

ROTEX ELEKTRO


- AC prúd

ROTEX ELEKTRO


- AC/DC prúd

ROTEX ELEKTRO


- AC kliešťové prúdové sondy

Rotex

[ PDF 3 MB ]

ROTEX ELEKTRO


- DC kliešťové prúdové sondy

ROTEX ELEKTRO


- veľmi malé (unikajúce) AC