Detail produktu

Absolútne snímače polohy > LARM

Absolútne jednootáčkové rotačné snímače v štandardnom priemyselnom prevedení na priemere 58 mm a rozlíšení až 213 prevádzajú uhol natočenia na prislúchajúcu elektrickú digitálnu informáciu v Grayovom kóde a počte bitov danom rozlíšením pomocou fotoelektrického snímania dvoch rastrov (rotor a stator). Absolútne snímače nestrácajú informáciu o polohe ani ak nie sú napájané. Výstupné bity sú vyvádzané paralelne na jednotlivé piny konektorov, resp. vodiče káblov. Snímače sú určené pre sprostredkovanie elektrickej informácie o vzájomnej polohe dvoch mechanických celkov alebo rotačných pohyboch (rýchlosť, zrýchlenie, počet otáčok a uhol natočenia). Na požiadanie je možné do konektorov vyviesť chybové hlásenie funkcií osvetľovača.