Detail produktu

Elektromery > GOSSEN

Systém riadenia spotreby energie, elektromery.
Racionálne využívanie energie je v prevádzke možné len vtedy, ak je známa štruktúra potreby elektrickej energie, množstvo spotreby a priebeh zaťaženia.
Aby sme získali potrebné dáta, je nutná podrobná evidencia spotreby energie jednotlivých spotrebičov.